Мобилни планетаријум у нашој школи

Наши ученици имали су прилику да 17. маја у нашој школи посете Мобилни планетаријум.

Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство, које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије...

Пратите нас