Дан писмености

Сутра 8.9. у школи ће бити обележен Дан писмености подсећањем на историјат буквара. Актив наставника српског језика приредио је текст о првој књизи за стицање писмености који ће бити изложен на паноу у ходнику школе. Основне информације о настанку писмености ученицима ће бити прочитане и путем школског разгласа, како би се истакао успон битних вредности од настанка цивилизације до данашњих дана. На часовима српског језика, кроз обраду наставних јединица и различите активност потцртаће се значај овога дана.

{morfeo 412}

Пратите нас