Пројекат "Основи безбедности деце"

У оквиру Пројекта Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова, од септембра месеца, школске 2018/19. године, једном месечно, у оквиру часа одељењске заједнице, са ученицима четвртог разреда, реализован је Програм "Основи безбедности деце".
Наставу су реализовали припадници МУП-а. Области које су реализоване кроз наставу су: полиција у служби грађана, насиље као негативна друштвена појава, превенција и заштита од пожара и техничко-технолошких опасности и природних непогода.
Циљ програма је стицање нових и унапређивање постојећих знања, вештина и ставова, ради подизања безбедносне културе ученика.

 
 

Пратите нас