Обавештење: пролећни распуст

Према Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2018/2019. годину, пролећни распуст се завршава 2. маја 2019. године.

3. мај је први наставни дан након пролећног распуста.


Смене остају непромењене - виши разреди ће бити у преподневној, а нижи разреди у поподневној смени.

Пратите нас