Јавне набавке

ЈНМВ бр. 2/2016

Опис предмета јавне набавке: услуга превоза ученика

Тип документа Датум објаве
Обавештење о закљученим уговорима 25.02.2016.
Oдлука о избору најповољније понуде 11.02.2016.
Конкурсна документација 29.01.2016.
Позив за подношење понуда 29.01.2016.

 

 

ЈНМВ бр. 1/2016

Опис предмета јавне набавке: услуга набавке добара-намирница за исхрану ученика

Тип документа
Датум објаве
Обавештење о закљученим уговорима 25.02.2016.
Oдлука о избору најповољније понуде 10.02.2016.
Конкурсна документација 28.02.2016.
Позив за подношење понуда 28.02.2016.

 

 

JN br. 10/2015 - REKONSRTRUKCIJA ELEKTROMREŽE - Pojašnjenja i dodatne informacije za izmenu konkursne dokumentacije

Pojašnjenja i dodatne informacije za izmenu konkursne dokumentacije

_____________________________________________

Javnа nabavkа male vrednosti br. 10/2015 - REKONSRTRUKCIJA ELEKTROMREŽE
1. Pojašnjenja i dodatne informacije od 08.05.2015.god
2. Izmena konkursne dokumentacijeod 08.05.2015.god

Pojašnjenja i dodatne informacije od 08.05.2015. god.

Izmena konkursne dokumentacije od 08.05.2015.god.

objavljeno 08 maja 2015.

_____________________________________________
Javnа nabavkа male vrednosti br. 10/2015
Nabavka nabavka radova rekonstrukcija - elektro mreže

objavljeno 29. aprila 2015.

Poziv

Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti br. 2/2015 za uslugu prevoz učenika

Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. 158., od 16.03.2015.god.

Obaveštenje

______________________________________

Javna nabavka male vrednosti br. 2/2015 za uslugu prevoz učenika

Poziv

Konkursna dokumentacija

Image

Адреса

ЈНА 34, 26220 Ковин

Телефон

013/741-081
013/744-895

Е-пошта

uprava@os-djurajaksic.edu.rs