Мултилингвални речник медијске писмености

 Речник је настао заједничким радом свих Тимова у оквиру пројекта LITERATE TWINNERS и представља кључне речи које смо користили у току овог пројекта.

https://view.genial.ly/609c3920db28e00da4d85db8/interactive-content-glossary-of-mediaandsocial-media-literacy-related-vocabulary

Пратите нас