Техничка школа "23. мај" Панчево - Упис 2019/2020.

 Техничка школа "23. мај" Панчево нуди следеће образовне профиле:

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

 

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

 

ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

 

ТЕХНИЧАР ЗА ПРЕРАДУ НАФТЕ И ГАСА

Подручје рада: ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

 

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

 

ПЕКАР - МЕСАР

Подручје рада: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР

 

ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР - ГЕОМЕТАР

Подручје рада: ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА

 

МУШКИ ФРИЗЕР

 

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР

Пратите нас