Информатика и рачунарство

Веб сајт nastavnikinformatike.com

Веб сајт nastavnikinformatike.com

Веб сајт nastavnikinformatike.com креиран је у циљу подршке ученицима ради лакшег савладања градива из предмета Информатика и рачунарство. Сајт садржи велики број лекција намењених ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда.
Аутор сајта је Саша Петровић, наставник информатике и рачунарства.

Посети сајт