Основна школа "Ђура Јакшић" Ковин

Акта школе

 

СТАТУТ ШКОЛЕ

Статут Основне школе "Ђура Јакшић" Ковин


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Правилник о правилима понашања у школи

Правилник о оцењивању и испитима ученика

Правилник о раду

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин

Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сардника

Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Кућни ред


ПОСЛОВНИЦИ

Пословник o раду Наставничког већа

Пословник o раду стручних органа и тимова школе

Пословник o раду Савета родитеља

Пословник o раду Школског одбора

Пословник o раду Ученичког парламента


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Анекс Школског програма за школску 2018/2019. годину

Анекс Школског програма за школску 2017/2018. годину

Школски програм 2017/20121.

Школски програм основног образовања и васпитања (увод) за школску 2013/2014/2017. годину


ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛЕ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

Извештај о раду за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. годину

Извештај о раду за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада школе за школску 2015/2016. годину

Извештај о раду за школску 2015/2016. годину

Извештај о раду за школску 2014/2015. годину

Годишњи план рада школе за школску 2013/2014. годину

Извештај о раду за школску 2012/2013. годину


ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Aнекс школског развојног плана за период од школске 2018/2019. године

Школски развојни план за период од 2017/2018. до 2021.године

Школски развојни план за период 2013/2014/2017. годину


ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Закон о основама система образовања и васпитања


ОСТАЛО

План унапређивања квалитета рада школе, након екстерне евалуације - 3.2.2016. године

 

Контакт

ОШ ''Ђура Јакшић'' Ковин

Улица: ЈНА 34, 26220 Ковин
Тел./факс: 013/741-081
Тел./факс: 013/744-895
Е-адреса: osdjaksic@mts.rs

Корисни линкови

kovin mpn  puma 
 zavod  bus  centar za kulturu

logo dj

ОШ "Ђура Јакшић" Ковин © Сва права задржана.
Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

Search