Угледни час наставника Александра Милошевића

 Наставна јединица: Производња електричне енергије (врсте и типови електрана)

У уводном делу часа деца су играла квиз „Погоди личност са слике“.
Личност са слике је био Нилока Тесла, где су ученици добили најважније информације о лику и делу Николе Тесле.

Затим су кроз презенцацију и видео записе ученици упознати са врстама, типовима и начином рада хидроелектрана, термоелектрана и нуклеарних електрана.

У завршном делу часа ученици су извлачили папириће са питањима, потом су у кабинету информатике, користећи интернет, одговарали на задата питања.

Пратите нас