Дан сигурнијег интернета

Директор школе, Саша Петровић, одржао је ученицима четвртог, петог и шетог разреда предавања на тему "Безбедност деце на интернету", чиме је обележен Дан сигурнијег интернета.

Директор је ученике упознао са многобројним опасностима које вребају на интернету, могућностима и ризицима приликом употребе друштвених мрежа, мерама заштите на интернету, правовременим и правилним реаговањем у случајевима дигиталног насиља...
Вeликa пaжњa пoсвeћeнa je друштвeним мрeжaмa, при чeму су учeници дoбили стручнe сaвeтe вeзaнe зa пoнaшaњe нa друштвeним мрeжaмa и зaштиту својих прoфилa.

 

Пратите нас