Ауторске причице петака

price petaka

У оквиру часа српског језика и књижевности ученици петог разреда обрађивали су народне приче о животињама предвиђене наставним планом. Након активне анализе ове старе књижевне врсте ученици су се и сами опробали у осмишљавању сопствених прича користећи стари модел форме. Један час смо посветили читању и исправци радова, да бисмо следећег часа у кабинету информатике приступили изради мале збирке у дигиталној и штампаној верзији. Ученици су, примењујући правила дигиталног правописа, сами куцали своје приче. Ова активност показала се врло занимљивом и мотивишућом. Петаци су спремно помагали једни другима опомињући се међусобно на градиво савладано на часовима информатике и српског језика. На овај начин остварена је корелација ових предмета. Штампана збирка налази се у школској библиотеци и на паноу у кабинету српског језика, а дигитална ће бити постављена на сајту школе тако да су доступне свакоме ко жели да се упозна са стваралаштвом петака на литерарном пољу.

Овде можете прочитати приче
otvorena knjiga

 

Пратите нас